Organizing Committee

Organizing Committee:

dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB – chairman
prof. dr hab. Joanna Karpińska vice-chairman
dr Urszula Kotowska
dr Justyna Kapelewska
mgr Róża Sawczuk
dr Marek Bartoszewicz
dr Urszula Czyżewska
dr Elżbieta Wołyniec